Ubey

1 Track
 • Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa x2

  Fari chaalu magu kolhah hingaa x2

  Ali reethi kan fethurifaa

  Mariyaadhu gaa vidha vidhaa x2

  Balaa hiy veyey ey jinni

  Govaa hiy veyey ey jinni

  Feney kahalaey ey jinni

  Dhekey hiy veyey ey jinni

  Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa nidhaa nidhaa

  Noorey thy belymey

  Furihama rathun dhushymey x2

  Kurikeela fadha omaan vaa

  Huri thaakugaa sihunvaa x2

  Dhandi magu valun govaalaa

  Ala dhandu therein fathaalaa x2

  Nala reethi kan thi vaahaa

  Alamaa therein dhihunvaa x2

  Miskiy magun uthurugaa

  Visnunu thanun dhekunu gaa x2

  Bismin fashaa hingaalaa

  Ismin fashaa kiyaalaa x2