Sharim
7 Albums 7 Tracks
Ubey
1 Track
Bodube
7 Albums 1 Track

Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa x2

Fari chaalu magu kolhah hingaa x2

Ali reethi kan fethurifaa

Mariyaadhu gaa vidha vidhaa x2

Balaa hiy veyey ey jinni

Govaa hiy veyey ey jinni

Feney kahalaey ey jinni

Dhekey hiy veyey ey jinni

Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa nidhaa nidhaa

Noorey thy belymey

Furihama rathun dhushymey x2

Kurikeela fadha omaan vaa

Huri thaakugaa sihunvaa x2

Dhandi magu valun govaalaa

Ala dhandu therein fathaalaa x2

Nala reethi kan thi vaahaa

Alamaa therein dhihunvaa x2

Miskiy magun uthurugaa

Visnunu thanun dhekunu gaa x2

Bismin fashaa hingaalaa

Ismin fashaa kiyaalaa x2

Reply