Thola
1 Album 7 Tracks

Koalhi ma thah folhey

Ekkala asurumaa

Fennaane maathah balamunney dhany

Kamugai hiyvaru laa hikumathun miulheny ekkala asurumaa

Yaattey yaatte vana

Alima limaa goa

Yaattey yaatte vana

Mi maaiy araamaa

Yaattey yaatte vana

Unguru haveylee

Rajaa bere berey rajaa beraajaa x2

Rajaa bere berey alima limaa goa

Reply