Thola

1 Album 7 Tracks
 • Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Fari vejje balaalumah, udhuhunuhaa ley kokaa

  Ariahugaa vidha vidhaa, thibihaa radium kokaa

  Bari bariah udhihilaa vasmeeru e bandhi kiyaa x2

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Gulshanuge thereygaa, fenifaave dhivaanaa

  Bulbul ge ehygai, kohlyme samaasaa

  Kuru reethivi fiyaigai, karu gandu ge vashaalaa

  Jugunooge eheegai, tholhe leeme araamu vaa

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Handhu varuge thereygai, nashamun dhaa tharithah

  Ladhuvethivee dhoadhin, ali kohli balaalan

  Shabnamge mutheethah, ohorey hindhu farikan

  Adu rivethi maaburu, heki vaane yageenun

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Hendhunaai haveeraa, bosdheyname hithulaa

  Medhuveri koh muniyaa, fonuveeme ufaavaa

  Thedhu veri thiya arihah, vai roalhi dhiyaimaa

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Edhuvahuge habaruthah hoadheeme gulhaalaa

 • Koalhi ma thah folhey

  Ekkala asurumaa

  Fennaane maathah balamunney dhany

  Kamugai hiyvaru laa hikumathun miulheny ekkala asurumaa

  Yaattey yaatte vana

  Alima limaa goa

  Yaattey yaatte vana

  Mi maaiy araamaa

  Yaattey yaatte vana

  Unguru haveylee

  Rajaa bere berey rajaa beraajaa x2

  Rajaa bere berey alima limaa goa

 • Kanbulo

  Shaabbakan haamavaa thiyafadha nala sooraeh

  Vaa hithun gurubaan ves thiya loaibah vaanamey

  Dhey hithun dheefiyyaa ranakah mahadhaanamey

  Ran rissaa javaahirun gunavanthah furaanamey

  Kanbuloa kanbuloa mikama nuruhi kiyeh vegentha

  Dhon kanbulo mikamaa fikuru nukuri kiehvegentha

  Moyama vantha maru ma vantha

   

  Jaanaa maalun gurubaan ves vaanamey

  Hithakah mashah libuniyyaa sadhagai bahaanamey

  Dhey hithun ruhumaa eku aan bas bunefiyyaathaa

  Haiy hiya buri mathi mathin gedhoru ves dheynamey

   

  Kanbuloa kanbuloa mikama nuruhi kiyeh vegentha

  Dhon kanbulo mikamaa fikuru nukuri kiehvegentha

  Moyama vantha maru ma vantha

 • “Boadhaa bas” from Kanbulo by Hassan Tholaq. Released: 2017. Track 6. Genre: Boduberu.

Jinni