Kalhu Raiy Maa

Thola
1 Album 7 Tracks

Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

Fari vejje balaalumah, udhuhunuhaa ley kokaa

Ariahugaa vidha vidhaa, thibihaa radium kokaa

Bari bariah udhihilaa vasmeeru e bandhi kiyaa x2

Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

Gulshanuge thereygaa, fenifaave dhivaanaa

Bulbul ge ehygai, kohlyme samaasaa

Kuru reethivi fiyaigai, karu gandu ge vashaalaa

Jugunooge eheegai, tholhe leeme araamu vaa

Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

Handhu varuge thereygai, nashamun dhaa tharithah

Ladhuvethivee dhoadhin, ali kohli balaalan

Shabnamge mutheethah, ohorey hindhu farikan

Adu rivethi maaburu, heki vaane yageenun

Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

Hendhunaai haveeraa, bosdheyname hithulaa

Medhuveri koh muniyaa, fonuveeme ufaavaa

Thedhu veri thiya arihah, vai roalhi dhiyaimaa

Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

Edhuvahuge habaruthah hoadheeme gulhaalaa

Reply