Thola
1 Album 7 Tracks

Kanbulo

Shaabbakan haamavaa thiyafadha nala sooraeh

Vaa hithun gurubaan ves thiya loaibah vaanamey

Dhey hithun dheefiyyaa ranakah mahadhaanamey

Ran rissaa javaahirun gunavanthah furaanamey

Kanbuloa kanbuloa mikama nuruhi kiyeh vegentha

Dhon kanbulo mikamaa fikuru nukuri kiehvegentha

Moyama vantha maru ma vantha

 

Jaanaa maalun gurubaan ves vaanamey

Hithakah mashah libuniyyaa sadhagai bahaanamey

Dhey hithun ruhumaa eku aan bas bunefiyyaathaa

Haiy hiya buri mathi mathin gedhoru ves dheynamey

 

Kanbuloa kanbuloa mikama nuruhi kiyeh vegentha

Dhon kanbulo mikamaa fikuru nukuri kiehvegentha

Moyama vantha maru ma vantha