Kasabu Libaas

Sharim
7 Albums 7 Tracks

Eid zeenaiyvelan hawwa e fehi kasabu libaas

Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

Maama dhin kasabu rodhin kohma jaree kuri e libaas

Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

Keyolhu goathy aadhanu sorumen heythan feneyey

Zaathakah kudhi kiyamun athirin ai than feneyey

Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

Maadhurun fasfahathun faribalamun hure aithaa

Fenna fashu heelaa raki gothakah eh loa merithaa

Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

Naathedhey faalhu kuran hure arihah fonuvihyaa

Thaabunan ruhi ma bafaa hiba ma kuran engeethaa

Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

Reply