Sharim

7 Albums 7 Tracks
 • Hoadhaidheyshey LIVE performance at Boduberu Challenge

 • Dhirubalu kolhu kani kuredhi mathy

  Fai vihdhaa indhelaa hussendharee

  Lonu vihsaa vihsaa lonun jaree

  Vevi asthaa fahkaa vey

  Kafa vilaa thaku therey

  Fureynigen dhaa handhuvarun

  Fethurilaa kalhu kandu mathy

  Mulhi fazaa vevi dhey jaree

  Alikan dhihlaalaa

  Fini finin fini roalhin vai beehilaa hashi gandu mathy

  Feni meriloa meriloa vamun dhany

  Vevi asthaa fahkaa vey

 • Eid zeenaiyvelan hawwa e fehi kasabu libaas

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Maama dhin kasabu rodhin kohma jaree kuri e libaas

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Keyolhu goathy aadhanu sorumen heythan feneyey

  Zaathakah kudhi kiyamun athirin ai than feneyey

  Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Maadhurun fasfahathun faribalamun hure aithaa

  Fenna fashu heelaa raki gothakah eh loa merithaa

  Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Naathedhey faalhu kuran hure arihah fonuvihyaa

  Thaabunan ruhi ma bafaa hiba ma kuran engeethaa

  Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

 • Raka raka lahvaa dhooni thah, nala nala vaigaa udhuhilaa

  Kafa kafa thibbaa hudhu vilaa, bala bala huttaa gellidhaa

  Udumatheegaa fenikuraahaa shoahuvaaney foni samaasaa

  Nasha nasha thibefaa farivelaa, nala nala vaigaa udhuhilaa

  Thundimatheegaa thibe hingaalaa adu iveyney raagu ihvaa

  Ara ara huttaa handhu nayaa, bala balaa huttaa gellidhaa

 • Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa x2

  Fari chaalu magu kolhah hingaa x2

  Ali reethi kan fethurifaa

  Mariyaadhu gaa vidha vidhaa x2

  Balaa hiy veyey ey jinni

  Govaa hiy veyey ey jinni

  Feney kahalaey ey jinni

  Dhekey hiy veyey ey jinni

  Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa nidhaa nidhaa

  Noorey thy belymey

  Furihama rathun dhushymey x2

  Kurikeela fadha omaan vaa

  Huri thaakugaa sihunvaa x2

  Dhandi magu valun govaalaa

  Ala dhandu therein fathaalaa x2

  Nala reethi kan thi vaahaa

  Alamaa therein dhihunvaa x2

  Miskiy magun uthurugaa

  Visnunu thanun dhekunu gaa x2

  Bismin fashaa hingaalaa

  Ismin fashaa kiyaalaa x2

Jinni
Kanbulo
Zamaan
Misk
Hasthee
Fusion Live
Boduberu Live