Sharim
7 Albums 7 Tracks

Dhirubalu kolhu kani kuredhi mathy

Fai vihdhaa indhelaa hussendharee

Lonu vihsaa vihsaa lonun jaree

Vevi asthaa fahkaa vey

Kafa vilaa thaku therey

Fureynigen dhaa handhuvarun

Fethurilaa kalhu kandu mathy

Mulhi fazaa vevi dhey jaree

Alikan dhihlaalaa

Fini finin fini roalhin vai beehilaa hashi gandu mathy

Feni meriloa meriloa vamun dhany

Vevi asthaa fahkaa vey

Reply