Following it was the launch of our first audio album Jinni which is an original Habeys production and was also recorded at our own studio.

Our first album “Jinni” was an instant hit with the fans and was also the first Boduberu album in Maldives to be released internationally. It was widely recognized as a 100% original Maldivian production which is a rare occurrence. It is available at iTunes store and different international and local music stores.


 • Dhirubalu kolhu kani kuredhi mathy

  Fai vihdhaa indhelaa hussendharee

  Lonu vihsaa vihsaa lonun jaree

  Vevi asthaa fahkaa vey

  Kafa vilaa thaku therey

  Fureynigen dhaa handhuvarun

  Fethurilaa kalhu kandu mathy

  Mulhi fazaa vevi dhey jaree

  Alikan dhihlaalaa

  Fini finin fini roalhin vai beehilaa hashi gandu mathy

  Feni meriloa meriloa vamun dhany

  Vevi asthaa fahkaa vey

 • Eid zeenaiyvelan hawwa e fehi kasabu libaas

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Maama dhin kasabu rodhin kohma jaree kuri e libaas

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Keyolhu goathy aadhanu sorumen heythan feneyey

  Zaathakah kudhi kiyamun athirin ai than feneyey

  Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Maadhurun fasfahathun faribalamun hure aithaa

  Fenna fashu heelaa raki gothakah eh loa merithaa

  Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

  Naathedhey faalhu kuran hure arihah fonuvihyaa

  Thaabunan ruhi ma bafaa hiba ma kuran engeethaa

  Vaa yageenthaa mashah kohli kameh noon vihyaa

  Onnan vaane ashee medhu uluvaa harugandugaa

 • Raka raka lahvaa dhooni thah, nala nala vaigaa udhuhilaa

  Kafa kafa thibbaa hudhu vilaa, bala bala huttaa gellidhaa

  Udumatheegaa fenikuraahaa shoahuvaaney foni samaasaa

  Nasha nasha thibefaa farivelaa, nala nala vaigaa udhuhilaa

  Thundimatheegaa thibe hingaalaa adu iveyney raagu ihvaa

  Ara ara huttaa handhu nayaa, bala balaa huttaa gellidhaa

 • Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Fari vejje balaalumah, udhuhunuhaa ley kokaa

  Ariahugaa vidha vidhaa, thibihaa radium kokaa

  Bari bariah udhihilaa vasmeeru e bandhi kiyaa x2

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Gulshanuge thereygaa, fenifaave dhivaanaa

  Bulbul ge ehygai, kohlyme samaasaa

  Kuru reethivi fiyaigai, karu gandu ge vashaalaa

  Jugunooge eheegai, tholhe leeme araamu vaa

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Handhu varuge thereygai, nashamun dhaa tharithah

  Ladhuvethivee dhoadhin, ali kohli balaalan

  Shabnamge mutheethah, ohorey hindhu farikan

  Adu rivethi maaburu, heki vaane yageenun

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Hendhunaai haveeraa, bosdheyname hithulaa

  Medhuveri koh muniyaa, fonuveeme ufaavaa

  Thedhu veri thiya arihah, vai roalhi dhiyaimaa

  Fathihuge finikan mathy, kalhu raiy kula hureemaa

  Edhuvahuge habaruthah hoadheeme gulhaalaa

 • Koalhi ma thah folhey

  Ekkala asurumaa

  Fennaane maathah balamunney dhany

  Kamugai hiyvaru laa hikumathun miulheny ekkala asurumaa

  Yaattey yaatte vana

  Alima limaa goa

  Yaattey yaatte vana

  Mi maaiy araamaa

  Yaattey yaatte vana

  Unguru haveylee

  Rajaa bere berey rajaa beraajaa x2

  Rajaa bere berey alima limaa goa

 • Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa x2

  Fari chaalu magu kolhah hingaa x2

  Ali reethi kan fethurifaa

  Mariyaadhu gaa vidha vidhaa x2

  Balaa hiy veyey ey jinni

  Govaa hiy veyey ey jinni

  Feney kahalaey ey jinni

  Dhekey hiy veyey ey jinni

  Faridhaanu gaa mi rashu nidhaa nidhaa nidhaa

  Noorey thy belymey

  Furihama rathun dhushymey x2

  Kurikeela fadha omaan vaa

  Huri thaakugaa sihunvaa x2

  Dhandi magu valun govaalaa

  Ala dhandu therein fathaalaa x2

  Nala reethi kan thi vaahaa

  Alamaa therein dhihunvaa x2

  Miskiy magun uthurugaa

  Visnunu thanun dhekunu gaa x2

  Bismin fashaa hingaalaa

  Ismin fashaa kiyaalaa x2